Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το νερό ως Πηγή Ζωής:

Το νερό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ζωτικούς πόρους για τη δημιουργία των οικοσυστημάτων. Είναι γνωστό ότι τα οικοσυστήματα είναι αποτέλεσμα των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων που δημιουργούνται μεταξύ αβιοτικού (νερό, έδαφος, φως κ.λπ.) και βιοτικού (οργανισμοί) περιβάλλοντος.

Τα φυσικά οικοσυστήματα ποικίλουν και μπορεί να είναι χερσαία, υγροτοπικά και θαλάσσια. Σε κάθε περίπτωση, το νερό αποτελεί «δομικό» στοιχείο τους και ως εκ τούτου η προστασία του αποτελεί θέμα πρωταρχικής σημασίας. Υπογραμμίζεται, όμως, ότι τα υπόγεια νερά, οι λίμνες, τα ποτάμια, οι θάλασσες, οι ωκεανοί και οι υγρότοποι είναι περιβαλλοντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, ποιοτική και ποσοτική, καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας στον πλανήτη αλλά και στην εξισορρόπηση της εκάστοτε τοπικής αλλά και παγκόσμιας τροφικής αλυσίδας. Ας μην ξεχνάμε, ότι οι υγρότοποι, στο σύνολό τους, συμβάλλουν και στη διαμόρφωση του παγκόσμιου κλίματος και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς σε βιοποικιλότητα και παραγωγικότητα ακολουθούν τα τροπικά δάση. Περιορίζουν, επίσης, τα φαινόμενα πλημμύρας και προστατεύουν τον υδροφόρο ορίζοντα από την εισβολή υφάλμυρου νερού ή τη ρύπανση.

youtube video