Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το Νερό ως Πηγή Δύναμης και Ενέργειας:

Το νερό, ωστόσο, εκτός από τη φυσική, περιβαλλοντική και κοινωνική του υπόσταση, αντιμετωπίζεται και ως οικονομικό αγαθό. Ως οικονομικό αγαθό αποτελεί κινητήριο δύναμη και πρώτη ύλη της βιομηχανίας και απαραίτητο στοιχείο για τους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Ιδιαίτερη σημασία όμως δίνεται στον υδρολογικό κύκλο ή κύκλο του νερού (εξάτμιση και διαπνοή, συμπύκνωση, ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα, κατείσδυση), στον οποίο οφείλεται η μεταβολή της ενέργειας από ηλιακή σε βαρυτική, δυναμική και κινητική, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η υδροηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί σήμερα την πιο ώριμη εφαρμογή ανανεώσιμης ενέργειας με πολλαπλά συγκριτικά οφέλη έναντι των συμβατικών μορφών τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά.

youtube video