Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η εκπαίδευση των εθελοντών είναι μια μακρά και δύσκολη διαδικασία. Στον σημερινό κόσμο των γρήγορων αλλαγών, του εμπλουτισμού των δεξιοτήτων, της ανεργίας και της

ανασφάλειας για το επαγγελματικό αύριο η εκπαίδευση που προσφέρεται είναι η ονομαζόμενη μη επίσημη εκπαίδευση, πολύ  διαδεδομένη στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η εκπαίδευση, γίνεται με τρόπο ώστε να δημιουργούνται τα περισσότερα δυνατά οφέλη για τους εθελοντές.

Η αξιολόγηση και η αξιοποίηση όλων των εθελοντών γίνεται βάση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων που έχει αλλά και εκείνων των δεξιοτήτων που θα ήθελε να αποκτήσει.

 

 

Για το πρόγραμμα Waternet είναι η σημαντική η πρόσθετη εκπαίδευση σε κάθε στάδιο ανάπτυξης επιπέδων όπου οι εθελοντές καλούνται ως ομάδα να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αθλητικές δράσεις

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά :

  • Ενημέρωση για το έργο Waternet την ταυτότητα και την κουλτούρα του Κέντρου Πληροφόρησης Waternet
  • Διαπολιτισμική εκπαίδευση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη ευχέρεια επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους από διαφορετικές κουλτούρες, πιο ευέλικτη στάση απέναντι στην κοινωνική ποικιλότητα στην κοινότητα όπου διαβιούμε και μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής στην κοινωνική διάδραση και την αναγνώριση των κοινών προβλημάτων.
  • Δυναμική ομάδας: Για συμμετοχή των εθελοντών σε ομάδες με σκοπό την ιδιαίτερη ανταπόκριση στις ιδιαιτερότητες, την προώθηση του έργου προκειμένου να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
  • Επίλυση συγκρούσεων: Το χτίσιμο των σχέσεων μιας ομάδας (εργασίας) με τρόπο που να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με δυνατότητα αποκλιμάκωσης της έντασης που επιφέρει η έντονη αλληλεπίδρασηκαι πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορές.
  • Η Διοργάνωση εκδηλώσεων : κατηγοριοποίηση, μεθοδολογία και τρόποι αντιμετώπισης προβλημάτων, αναζήτηση κατάλληλων χώρων, εκμάθηση εργαλείων για επιτυχημένες εκδηλώσεις, ΜΜΕ.
  • Επικοινωνία/ γλώσσα του σώματος : σημασία του σωστού μηνύματος για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, κίνηση και στάση απέναντι στον ωφελούμενο, τον πελάτη, τον χορηγό, τον μετανάστη, το άτομο με ειδικές ανάγκες, σεβασμός στην ιδιαιτερότητα του καθενός, αποφυγή λαθών που μπορεί να οδηγήσουν στην προσβολή. Οι 7 τεχνικές επικοινωνίας με το ακροατήριο : κοίταγμα στα μάτια, εμφάνιση, γλώσσα-μη λέξεις, χιούμορ, σώμα, κίνηση, χειρονομίες.
  • Διαχείριση αλλαγής : θεωρία και πράξη γύρω από τις επιδιωκόμενες αλλαγές στη ζωή των ωφελουμένων, διαδικασία αφομοίωσης της διαφοράς, σύνθεση νέας εικόνας/οράματος για τη(ν) (επαγγελματική) ζωή
  • Ενσυναίσθηση : Η ενσυναίσθηση αναφέρεται στην προσπάθεια κάποιου να τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του άλλου. Η ικανότητα αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έλεγχο των συναισθημάτων, χρυσή τομή ανάμεσα στην απόσταση και την εγγύτητα σε σχέση με τον ενδιαφερόμενο. Έτσι προωθείται η αυτονομία του ατόμου και η ενεργοποίηση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων που αυτό διαθέτει.
  • Προφορική παρουσίαση/ Ηλεκτρονική Παρουσίαση και δημόσιος λόγος : πώς απευθυνόμαστε σε κοινό, πώς πείθουμε, πώς γινόμαστε κατανοητοί, πώς λύνουμε απορίες, εξηγούμε, ενημερώνουμε, πληροφορούμε, πώς παραπέμπουμε αλλούόταν δεν γνωρίζουμε άμεσα την απάντηση, πώς αντιμετωπίζουμε το άγχος της επαφής πρόσωπο με πρόσωπο.

Στα πλαίσια του προγράμματος η εκπαίδευση των εθελοντών είναι σημαντική για την συνέχιση και την βιωσιμότητα των δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος.

youtube video