Skip to main content

Waternet Програмата е организирана со главна цел да се информира и сензибилизира општеството за прашања поврзани со активностите на кружниот тек на водата и нејзината врска со производите и заштита на животната средина.

На програмата Waternet ние веруваме во волонтерската работа и она што го обезбедува и застапници. Во Музејот на вода, патишта Водата е организиран систем на волонтерите нудат своите волонтерството и поддршка на активности и иницијативи слободно време.

Нашите волонтери се вредни помошници во нашиот секојдневен крст и обидете се да се постигне оваа визија на чиста вода, чист производи, чисти мисли. Волонтери им помогне и поддршка на ширењето на еколошка идеја и да помогне за подобрување и надградба на сите медиуми за промовирање на програмата Waternet. Волонтерите се од непроценливо значење асистенти во оваа борба и заслужуваат голема благодарност.

youtube video