Skip to main content

Охрид информативен центар
Адреса: ул Македонски Просветители. Бб 6000 Охрид
Тел +389 46230175
FB WaterNetWorld

За повеќе информации во врска со локални производи, сместување, ресторани, локални пазари, вода и заштита на информации алатки, културни центри, волонтерски акции и центри следете официјални Waternet портал, апликации и повеќе ... FB WaterNetWorld

youtube video