Skip to main content

Активности се движат во текот на годината се организираат со учество на волонтери и има за цел да се заштити водата и животната средина.

• Светски ден на водата на март 22
• Карневалот во Воден и тапанари вода
• Фестивалот на пролет со пролет музички фестивал, на Anthoekthesi и визуелните уметности изложби "Мај"
• На Денот на животната средина во јуни
• На културно лето на традиционалните настани (цреша фестивал, празникот праска Kerasioti, Pozaritika), со театарски претстави и музички концерти
• Настаните за Божиќ и Нова Година.

Сите овие настани и многу други помали организирана, со учество на голем број волонтери и културни здруженија.

youtube video